Inwentaryzacja i promocja tradycyjnych potraw i legend oraz mikrokosmos przyrody Grodzieńszczyzny i Białostocczyzny

prezentacja