Sesje

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 09.06.2014r. (poniedziałek) w Punkcie Usług Turystycznych „BUKOWISKO” (obok Muzeum Ikon) przy ul. Piłsudskiego 64 odbyło się seminarium naukowe „Woda to życie” poświecone wodzie.
Podczas sesji zaprezentowano następujące referaty :

1. Polityka Państwa w zakresie gospodarki wodnej na tle obowiązującego prawa wodnego – K.Wolfram, Fundacja Zielone Płuca Polski
2. Główne zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – L. Courseau, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Podlaska Narew – walory, przekształcenia i znaczenie przyrodnicze – A. Kamocki, Politechnika Białostocka
4. Wodne obszary prawnie chronione w regionie północno – wschodniej Polski – K. Wolfram, Fundacja Zielone Płuca Polski
5. Ważniejsze gatunki chronione roślin i zwierząt środowisk wodnych i błotnych północno – wschodniej Polski – P. Dynowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
6. Wybrane problemy gospodarowania zasobami wodnymi obszaru Puszczy Knyszyńskiej – B. Ptoszek, Politechnika Białostocka
7. Uwarunkowania hydrologiczne lokalizacji Supraśla, na przykładzie XVII wiecznego supraskiego systemu wodnego, w świetle historii oraz aktualnych potrzeb budowy marki uzdrowiska – T. Ołdytowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
8. Przykłady społecznej działalności na rzecz ochrony zasobów ichtiologicznych w północno – wschodniej Polsce – M. Pućkowski, Polski Związek Wędkarski Okręg Białystok Seminarium zrealizowano w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Edukacyjna Woda to życie” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Materiały prezentowane podczas seminarium zostały zebrane w formie wydawnictwa p.t. „Woda to życie” dostępnej w formie elektronicznej w zakładce wydawnictwo.