1% PODATKU

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie „UROCZYSKO” z dniem 24.02.2005 uzyskało status organizacji pożytku publicznego, KRS 0000103694.

w związku z tym, możecie Państwo przeznaczyć 1% swojego podatku, wspierając naszą działalności statutową.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku  – 58 8060 0004 0680 0404 2000 0020
Stowarzyszenie „UROCZYSKO”, 16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 56

Dodaj komentarz