„Wydanie wielojęzycznej publikacji „Pieśń o żubrze”

Termin realizacji: sierpień 2006 – luty 2007

Partnerzy:
Stowarzyszenie Uroczysko – partner wiodący
Stowarzyszenie Społeczne Centrum wsparcia informacyjnego inicjatyw społecznych „Trzeci Sektor” – partner białoruski.

Cel projektu: Projekt miał na celu wydanie publikacji, która będzie wielojęzyczną wersją poematu „Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego”. Publikacja zawiera następujące wersje: oryginalną łacińską, polską, białoruską, litewską, rosyjską, angielską (fragmenty).
Celem publikacji było:

  • wykorzystanie sylwetki i symbolu żubra do szerokiej promocji współczesnej ochrony przyrody i zasług Polski w restytucji tego gatunku na świecie.
  • popularyzację historycznego eposu traktującego o potędze Rzeczpospolitej Jagiellonów, jej walorów przyrodniczych oraz głoszących chwałę najpotężniejszego zwierzęcia żyjącego do dziś na kontynencie europejskim.
  • stworzenie swoistego gadżetu, który mógłby być wykorzystany w kontaktach zewnętrznych np. poprzez polskie placówki dyplomatyczne, biura radcy handlowego i inne oraz stanowić niezbędne uzupełnienie na wszelkiego rodzaju imprezach targach i wystawach poza granicami kraju.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.