„Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny”

Jest to projekt, który realizujemy w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina, czyli programu obejmującego graniczne obszary Unii Europejskiej.

Celem tego projektu jest stworzenie sieci wszelkich instytucji, organizacji, firm i indywidualnych osób, które byłyby zainteresowane działalnością i współpracą na polu kultury, ekologii czy turystyki na terenie Pogranicza polsko-białoruskiego. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym tematem do kontaktu z nami. Na tej stronie będzie można zaprezentować swoją firmę, organizację czy gospodarstwo agroturystyczne, zamieścić link do swojej własnej strony internetowej czy zgłosić się do nas w poszukiwaniu interesujących kontaktów na Podlasiu czy na GrodzieńszczyĽnie.

Organizacją, która pomaga nam zarówno w przygotowaniu jak i realizacji projektu jest „Centrum wsparcia informacyjnego inicjatyw społecznych „Trzeci Sektor” z Grodna – młodzi, prężni ludzie, którzy znają się na projektach europejskich lepiej niż nie jeden obywatel UE. Mamy nadzieję, że dzięki nawiązywaniu wspólnych kontaktów będzie można realizować wiele ciekawych projektów z zakresu kultury, ochrony środowiska czy turystyki na tym wyjątkowym pod względem tradycji, historii i przyrody terenie.

Pierwszym etapem projektu był cykl imprez przyrodniczo – kulturalnych pod nazwą „XI Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO”. Zapraszamy do uczestnictwa, do zapoznania się z programem, a także z relacjami filmowymi oraz zdjęciowymi z poszczególnych imprez.

W połowie paĽdziernika 2006 będziemy organizować w Supraślu Konferencję Partnerów, tak by umożliwić bezpośrednie poznanie się i dyskusję.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami i do zaprezentowania się na stronie projektu www.ekokultura.pl