Dajmy szansę przyrodzie

01.06.2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Dajmy szansę przyrodzie”, sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

„Dajmy szansę przyrodzie” to projekt składający się z 19 inicjatyw społecznych, które maja na celu stworzenie takich rzeczy, które będą pożyteczne zarówno miejscowej społeczności jak i środowisku. Projekt realizowany jest głównie na terenie gminy Supraśl i Wasilków.

Inicjatywa 1- Zieleń dla Ziemi –  Rewitalizacja parku na Bulwarach im. W. Wołkowa w Supraślu – ma na celu rozwój parku na Bulwarach w Supraślu, zwiększaniu jego wartości estetycznej i przyrodniczej, a w szczególności: − zwiększanie populacji zagrożonych gatunków drzew – wiązów.

Inicjatywa zrealizowana

Przed realizacją
Przed realizacją
Po realizacji
Po realizacji
Przed realizacją
Przed realizacją
Po realizacji
Po realizacji

Inicjatywa 2 – Wertykalne ogrody na „kręgach” na Bulwarach im. W. Wołkowa w Supraślu.

Polegająca na utworzeniu ogrodów wertykalnych z roślin pod ochroną, porastających metalowe stelaże i plecione parawany wokół jednego z kręgów na bulwarach Wołkowa w Supraślu.

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa nr 2 - przed realizacją
Inicjatywa nr 2 – przed realizacją
Inicjatywa nr 2
Inicjatywa nr 2

Inicjatywa 5 – Ochrona środowiska naturalnego poprzez warsztaty instruktażowe pn. „Chemia BEZ CHEMII. Dla domu i ciała” realizowanych na terenie gminy Supraśl.

Polega na wykonaniu dwóch nasadzeń oraz przeprowadzeniu warsztatów instruktażowych, na których społeczność lokalna pozna sposoby na samodzielne wykonanie kosmetyków przy zastosowaniu ziół i roślin wykorzystanych w nasadzeniach.

Inicjatywa zrealizowana.

Nasadzenia roślin w PUT Bukowisko w Supraślu
Nasadzenia roślin w PUT Bukowisko w Supraślu
Nasadzenia roślin w Szkole Podstawowej w Studziankach
Nasadzenia roślin w Szkole Podstawowej w Studziankach

Inicjatywa 6 -Ochrona nietoperzy na terenie Gminy Supraśl , Krynki , Szudziałowo, Gródek.

Inicjatywa składająca się z szeregu działań zmierzających do ochrony nietoperzy w pobliżu ludzkich siedzib.

Inicjatywa zrealizowana

Odłowy nietoperzy
Odłowy nietoperzy
Inicjatywa nr 6 - adaptacja piwnicy dla nietoperzy
Inicjatywa nr 6 – adaptacja piwnicy dla nietoperzy

Inicjatywa 7 -Ściana Ptaków” – Mural z budkami dla ptaków realizowany w Supraślu.

Mural, który powstanie na rynku w Supraślu. Ma zasłonić niszczejący budynek oraz stworzyć miejsca lęgowe dla ptaków.

Inicjatywa zrealizowana.

Przed realizacją inicjatywy
Przed realizacją inicjatywy
Mural w trakcie powstawania
Mural w trakcie powstawania
Mural "Ściana Ptaków"
Mural „Ściana Ptaków”

Inicjatywa 8- Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez wytyczenie oficjalnej trasy z infrastrukturą do zbiornika wodnego na terenie gminy Wasilków.

Inicjatywa ma na celu wyznaczenie trasy pieszej pomiędzy wsią Studzianki a „Bobrowym jeziorkiem” w okolicy wsi Ożynnik przy leśniczówce Czumażówka. Przez co ma przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka, głównie turystyki na terenach leśnych. Poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżki będzie można zapobiec zniszczeniu pokrywy roślinnej, zaśmiecaniu Puszczy, zaburzeniu funkcjonowania stad zwierząt i pojedynczych osobników oraz spowoduje zmniejszenie emisji hałasu.

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa nr 8 - przed realizacją
Inicjatywa nr 8 – przed realizacją
Inicjatywa nr 8
Inicjatywa nr 8

Inicjatywa 9- Rekultywacja, pielęgnacja i zagospodarowanie oczka wodnego i jego otoczenia we wsi Studzianki w gminie Wasilków

Ma na celu przywrócić oczko wodne do pierwotnego stanu i do odrodzenia się życia w nim jest potrzeba kontynuowania dalszych działań. Pogłębienia, wyrównania brzegów, nasadzenia roślin wodno błotnych, krzewów i drzew, zamontowania platformy widokowej i stojaka na rowery. W efekcie powstanie mini park i miejsce gdzie nauczyciele ze szkoły będą mogli przeprowadzać lekcje obserwując zwierzęta i rośliny wodno-błotne.

Inicjatywa zrealizowana

Inicjatywa nr 9 - przed realizacją
Inicjatywa nr 9 – przed realizacją
Inicjatywa nr 9
Inicjatywa nr 9

 

Inicjatywa 10- Ograniczenie antropopresji „Góry Krzyżowej” w gminie Wasilków

Ma na celu ochronić górę przed dalszą dewastacją i zachować ją w oryginalnej, naturalnej postaci. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wytyczenie wejścia- zamontowanie drewnianych schodów, zamontowanie platformy widokowej, tablicy informującą o historii tego miejsca oraz charakterystyce ukształtowania geologicznego terenu wsi.

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa nr 10 - przed realizacją
Inicjatywa nr 10 – przed realizacją
Inicjatywa nr 10
Inicjatywa nr 10

 

Inicjatywa 11 – Odtworzenie i pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień tradycyjnym odmianami drzew i krzewów w Studziankach w gminie Wasilków

Inicjatywa polega na zakrzewieniu i zadrzewieniu miejsc publicznych gatunkami krzewów i drzew, które będą przyjazne ptakom i stworzą dla nich azyl.

Inicjatywa zrealizowana

Inicjatywa nr 11 - przed realizacją
Inicjatywa nr 11 – przed realizacją
Inicjatywa nr 11
Inicjatywa nr 11

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa 12 – Budowa małej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej w połączeniu z zielenią miejską w Supraślu – stojaki rowerowe w formie donic z roślinami

To unikatowe połączenie architektury i zieleni umożliwi świetną ekspozycję interesujących gatunków roślin oraz wiedzy na ich temat. Inicjatywa  to zestaw urządzeń, w którego skład wchodzi stół, ławki i stojaki rowerowe. Górna część każdego ww. urządzeń będzie rozległą donicą (wypełnioną odpowiednim podłożem ogrodniczym), w której będą rosły rośliny (lecznicze zioła, rośliny przyprawowe, trawy ozdobne).

Inicjatywa zrealizowana

 

Inicjatywa nr 12 - przed realizacją
Inicjatywa nr 12 – przed realizacją
Inicjatywa nr 12
Inicjatywa nr 12

Inicjatywa 13 – Modernizację małej infrastruktury turystycznej na Bulwarach nad rzeką w Supraślu

to zespół aranżacji wykorzystujących materiały mineralne, organiczne i żywe rośliny. Przy ich użyciu zbudujemy trzy kopuły (dwie zazielenione, jedną utwardzoną) oraz trzy siedziska (w formie wypukłości terenu), gdzie będzie można spocząć na kobiercu z odpornych, zadarniających roślin. Do nasadzeń wykorzystamy rośliny stymulujące zmysły (wzrok, dotyk, węch). Dodatkowo elementy te połączy ścieżka „Bosa Stopa” o nawierzchni usypanej na każdym z siedmiu odcinków z innego typu materiału (np. różne gramatury gresu, wióry drzewne, igły, szyszki i in.).

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa nr 13 - przed realizacją
Inicjatywa nr 13 – przed realizacją
Inicjatywa nr 13
Inicjatywa nr 13

Inicjatywa 14  Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających na terenie miasta Supraśl

zakłada stworzenie przez lokalnych artystów małej architektury o zoomorficznych formach i otoczenie jej poglądowym ogrodem bylinowym – oba elementy będą służyły owadom i ludziom jednocześnie.

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa nr 14 - przed realizacją
Inicjatywa nr 14 – przed realizacją
Inicjatywa nr 14
Inicjatywa nr 14

Inicjatywa 15 – Budowa małej infrastruktury na Bulwarach im. W. Wołkowa w Supraślu – żywy pawilon w kształcie kopuły– Przedsięwzięcie polega na budowie żywego pawilonu rekreacyjnego (posadzenie pęków pędów wierzby i ich uformowanie) w kształcie kopuły na terenie bulwarów rzeki.

Inicjatywa nr 15- przed realizacją
Inicjatywa nr 15- przed realizacją
Inicjatywa nr 15
Inicjatywa nr 15
Kopuła z wierzby
Kopuła z wierzby

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa 16 – Budowa małej infrastruktury na Bulwarach im. W. Wołkowa w Supraślu – Naturalny eko-domek dla dzieci

Przedsięwzięciem będzie budowa naturalnego eko-domku dla dzieci w technologi strawbale (glina + słoma) z naturalnym żywym dachem, na terenie bulwarów rzeki Supraśl w Supraślu.

Inicjatywa zrealizowana.

Przed realizacją
Przed realizacją
Eko-domek
Eko-domek

Inicjatywa 17 – Powrót pszczoły do puszczy- odbudowa populacji owadów zapylających na obszarze Puszczy Knyszyńskiej 

Inicjatywa polega na wykonaniu trzech kłód bartnych i osadzeniu ich na terenie Puszczy Knyszyńskiej – Nadleśnictwo Supraśl. Cele inicjatywy: − przywrócenie obecności dziko żyjących pszczół na terenie Puszczy Knyszyńskiej i ewentualne zasiedlenie; − kultywowanie zanikającej tradycji bartnictwa; − stworzenie izby pszczelarskiej ukazującej historię bartnictwa i pszczelarstwa; − zbieranie i ekspozycja historycznych sprzętów pszczelarskich; − tworzenie warsztatów mających na celu przybliżenie tematyki pszczelarskiej

Inicjatywa nr 17
Inicjatywa nr 17
Inicjatywa nr 17
Inicjatywa nr 17

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa 19 – Edu Eko – mała infrastruktura edukacyjna na terenie gminy Supraśl

Projekt obejmuje stworzenie dwóch tablic edukacyjnych o ekologii dla dzieci na terenie Supraśla oraz edukację bezpośrednią na temat działań chroniących środowisko na 12 spotkaniach z uczniami klas 1-3 szkół podstawowych z Gminy Supraśl i Białegostoku oraz przeprowadzenie warsztatów i wykonanie przez dzieci przypinek o tematyce ekologicznej, służących promocji działań tej inicjatywy.

Inicjatywa nr 19 - przed realizacją
Inicjatywa nr 19 – przed realizacją
Inicjatywa nr 19
Inicjatywa nr 19

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa 20 – Szlak supraskich Dębów -ochrona najwartościowszych egzemplarzy dębów na terenie miasta Supraśl

Zachowanie wyróżniających się okazów dębów na obszarze miasta Supraśl oraz ich pielęgnacja i wykorzystanie do celów edukacji przyrodniczej i historycznej wytyczenie i oznakowanie w terenie i zabezpieczenie kilkunastu najstarszych, wyróżniających się potężną budową, dużą rozpiętością konarów dębów.

Inicjatywa nr 20
Inicjatywa nr 20
Szlak dębów - jeden z dębów z tabliczką
Szlak dębów – jeden z dębów z tabliczką

Inicjatywa zrealizowana.

Inicjatywa 21 – Rozwój parku na Bulwarach im. W. Wołkowa w Supraślu – Ogród Sztuki

Inicjatywa ma na celu ożywić słabo zagospodarowaną część parku i zmniejszyć antropopresję (działania człowieka, zarówno planowe i przypadkowe) mające wpływ na środowisko przyrodnicze) na sąsiadujące z parkiem nieprzekształcone tereny środowiska naturalnego. Zadanie polega na zaaranżowaniu harmonijnej przestrzeni w wybranym fragmencie Nadrzecznych Bulwarów w Supraślu, w której zastane i nowo nasadzone formy naturalne /drzewa, krzewy, trawy, kwiaty/ oraz powstałe formy przestrzenne (zadanie pt. ”OGRÓD SZTUKI”).

Inicjatywa zrealizowana

Inicjatywa nr 21 - przed realizacją
Inicjatywa nr 21 – przed realizacją
Inicjatywa nr 21
Inicjatywa nr 21
Inicjatywa nr 21
Inicjatywa nr 21

Inicjatywa 22 – Rewitalizacja parku we wsi Dąbrówki

Inicjatywa związana jest z zagospodarowaniem działki gminnej gminy Wasilków. Na wyżej położonej części działki planowana jest odbudowa stanu populacji zanikających gatunków drzew (jesionu, jarzębiny), posadzenie alei wiązów oraz owocujących krzewów będących stołówką dla ptaków w okresie zimowym np. czarnego bzu, kaliny itp. Wykonane i zamontowane tabliczki informacyjne z nazwami krzewów i drzew oraz duża tablica informacyjna zawierająca przyrodniczą historię i teraźniejszość miejsca będą zaczątkiem przyrodniczej ścieżki edukacyjnej.

Inicjatywa zrealizowana

Inicjatywa nr 22 przed realizacją
Inicjatywa nr 22 przed realizacją

Inicjatywa 22 (2)

NFOŚiGW