1,5% PODATKU

Od 2005 roku posiadamy statut Organizacji Pożytku Publicznego. Nieważne, jaką kwotę stanowi Twoje 1,5% podatku. Wpisując numer KRS Stowarzyszenia „UROCZYSKO” do rozliczenia rocznego PIT wspierasz naszą działalność statutową. 

KRS: 0000103694


Można wesprzeć naszą działalność statutową w postaci darowizny na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku 
nr rachunku: 58 8060 0004 0680 0404 2000 0020


adres: Stowarzyszenie „UROCZYSKO”, 16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 56