Sprawozdania finansowe

_____________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

_____________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

_____________________________________
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

_____________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

_____________________________________
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

____________________________________

SPRAWOZDANIA ZA ROK  2013:

_______________________________________
SPRAWOZDANIA ZA ROK  2012:

_______________________________________
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011:

_______________________________________
SPRAWOZDANIA ZA ROK  2010:

_______________________________________
SPRAWOZDANIA ZA ROK  2009: