Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uroczysko, ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl, e-mail: uroczysko@uroczysko.pl
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.
  4. Dane udostępnione prze Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji współfinansujących realizowane zadania. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.