Wszystkie wpisy, których autorem jest uroczysko.pl

PODZIELMY SIĘ HISTORIĄ

Z NAD SUPRAŚLI I SOKOŁDY

PROJEKT I WYSTAW

„RODZINA”

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym projekcie w ramach XXV Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko” w cyklu wystaw historycznych „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy”. Tegoroczna edycja obejmie wystawę pt. „Rodzina”. Jak wskazuje tytuł, tym ra- zem chcemy z Państwa pomocą uratować pamięć historyczną o jednych z najważniejszych wydarzeń z życia przodków naszych rodzin, jakimi były imprezy rodzinne typu: chrzciny, imieniny, urodziny itp. Nasz projekt jest skierowany do mieszkańców Supraśla i otaczają- cych go wsi z naszej gminy, oraz sąsiadujących z nami Studzianek i Dąbrówek.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z jedną z niżej wymienionych osób, które są zaangażo- wane w nasz projekt. Po kontakcie telefonicznym osoby te spotkają się z Państwem w celu zeskanowania zdjęć oraz udokumentowania Państwa historii o bohaterach fotografii. To potrwa naprawdę chwilę. Mile widziane są również zdjęcia w postaci cyfrowej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Kozłowski Michał – „Stowarzyszenie Uroczysko”, tel. 507 821 458 (Supraśl i wsie puszczańskie)

Bożena Chmielewska – „Rada Seniorów”,
tel. 512 228 758 (Ogrodniczki, Karakule, Ciasne)

Mirosława Bezdziel – „Stowarzyszenie Studzianki”, tel. 604 815 621 (Studzianki)

Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach, tel. 602 476 601 (Dąbrówki)

Przyrodnicza sesja popularno naukowa o Puszczy Knyszyńskiej

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”


23.07.2021 r.
godz. 10.00
Hotel Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 SupraślPlan sesji:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Przedstawiciela Stowarzyszenia10.15-10.45 „Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej” w kontekście działań w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” – Beata Matowicka.10.45-11.15 „Torfowiska i mokradła w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ich zagrożenia i znaczenie” – Włodzimierz Kwiatkowski.11.15 -11.30 Przerwa kawowa11.30-12.00 Ciało i psychika – potencjał lasów Puszczy Knyszyńskiej dla ochrony zdrowia”- Małgorzata Anna Charyton.12.00-12.30 „Dzikie rośliny w obrzędowości i tradycji zielarskiej Podlasia” – Mirosław Angielczyk.12.30-13.00 dyskusja
13.00 obiad
Więcej informacji oraz zgłoszenia pod nr tel. 85 74 33 089 oraz e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Sesja realizowana w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” 
finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zapytanie ofertowe

 

Białystok, 5 maja 2020 r.

Zapytanie Ofertowe

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Dotyczy: wyboru osoby do prowadzenia księgowości projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Uroczysko”

I. Zamawiający
Stowarzyszenie „Uroczysko”
ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl,
Osoba do kontaktu: Krzysztof Brzosko, tel. 668 423 998

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia księgowości w projekcie pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

III. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do grudnia 2021r.

IV. Wymagania dla wykonawców
Znajomość księgowości projektów realizowanych ze środków Funduszy Europejskich

V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia
  • nazwę / imię i nazwisko oferenta, telefon, adres e-mail
  • cenę ofertową
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym
  • podpis oferenta

VI. Miejsce i termin składania ofert
Skan podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl do dnia 12 maja 2020 r.XXIV Uroczysko już za nami!

Dziękujemy NAJPIĘKNIEJ: zespołom, wszystkim wystawcom, zwycięzcom i startującym w mistrzostwach i konkursach, członkom konkursowych jury, prowadzącym warsztaty, całej obsłudze technicznej, oraz przede wszystkim Wam, którzy odwiedziliście tegoroczne XXIV Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko!

Teraz chwila na odsapnięcie, a jutro podamy dokładne podsumowanie konkursów i zaczniemy szykować się do kolejnych, jubileuszowych 25 Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko!