Wszystkie wpisy, których autorem jest uroczysko.pl

Przyrodnicza sesja popularno naukowa o Puszczy Knyszyńskiej

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”


23.07.2021 r.
godz. 10.00
Hotel Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 SupraślPlan sesji:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Przedstawiciela Stowarzyszenia10.15-10.45 „Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej” w kontekście działań w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” – Beata Matowicka.10.45-11.15 „Torfowiska i mokradła w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ich zagrożenia i znaczenie” – Włodzimierz Kwiatkowski.11.15 -11.30 Przerwa kawowa11.30-12.00 Ciało i psychika – potencjał lasów Puszczy Knyszyńskiej dla ochrony zdrowia”- Małgorzata Anna Charyton.12.00-12.30 „Dzikie rośliny w obrzędowości i tradycji zielarskiej Podlasia” – Mirosław Angielczyk.12.30-13.00 dyskusja
13.00 obiad
Więcej informacji oraz zgłoszenia pod nr tel. 85 74 33 089 oraz e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Sesja realizowana w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” 
finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zapytanie ofertowe

 

Białystok, 5 maja 2020 r.

Zapytanie Ofertowe

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Dotyczy: wyboru osoby do prowadzenia księgowości projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Uroczysko”

I. Zamawiający
Stowarzyszenie „Uroczysko”
ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl,
Osoba do kontaktu: Krzysztof Brzosko, tel. 668 423 998

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia księgowości w projekcie pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

III. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do grudnia 2021r.

IV. Wymagania dla wykonawców
Znajomość księgowości projektów realizowanych ze środków Funduszy Europejskich

V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia
  • nazwę / imię i nazwisko oferenta, telefon, adres e-mail
  • cenę ofertową
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym
  • podpis oferenta

VI. Miejsce i termin składania ofert
Skan podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl do dnia 12 maja 2020 r.XXIV Uroczysko już za nami!

Dziękujemy NAJPIĘKNIEJ: zespołom, wszystkim wystawcom, zwycięzcom i startującym w mistrzostwach i konkursach, członkom konkursowych jury, prowadzącym warsztaty, całej obsłudze technicznej, oraz przede wszystkim Wam, którzy odwiedziliście tegoroczne XXIV Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko!

Teraz chwila na odsapnięcie, a jutro podamy dokładne podsumowanie konkursów i zaczniemy szykować się do kolejnych, jubileuszowych 25 Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko!