UROCZYSKO 2001

Wybrane wydarzenia Uroczyska ’01
(27.05-3.06 2001)

  • Przegląd filmów Witolda Leszczyńskiego; spotkania z aktorami i współtwórcami: Żywot Mateusza, Konopielka, Siekierezada, Pełnia.
  • III Mistrzostwa Świata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej przewodniczący Jury Robert Makłowicz; przegląd zespołów folkowych (Czeremszyna, Sielska Kapela Weselna, Pogranicze).
  • Salon Uroczysko – „Pasteliści”: Joanna Strzelecka, Joanna Gałecka, Marek Andała, Marek Chomczyk.
  • Sesja: „Orzeł w naturze i kulturze.”
  • Wystawa prof. Andrzeja Strumiłło i spotkanie autorskie.
  • VI Supraskie Konwersatoria Literackie: „O Czesławie Miłoszu w Supraślu” oraz prezentacja filmów Andrzeja Miłosza o Czesławie Miłoszu: „Bliski i oddalony” oraz „Przyśnił mi się sen powrotu.”
  • Spektakl teatralny „Czart” – Trupa Roberta Browne’a.
  • Koncert plenerowy „Letnia serenada” (W.A.Mozart, H.M.Górecki) – dyryguje Jerzy Maksymiuk.
  • Promocja albumu „Słońce” – Spotkanie z autorami: Wiktor Wołkow, Andrzej Strumiłło.
  • Spektakl plenerowy „Odlot 2” – Teatr Ognia i Papieru Grzegorza Kwiecińskiego.