UROCZYSKO 2003

Wybrane wydarzenia Uroczyska ’03
(31.05-04.06 2003)

 • Koncerty Chórów: SOKOLATA z Rybińska (Rosja); dziecięco – młodzieżowego przy Parafii Monasterskiej w Supraślu; Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia”.
 • „Uroczyskowe spotkania z balladą” – „Piosenki z repertuaru Edith Piaf” śpiewa Ewa Borowska, fortepian: Janusz Tylman, akordeon: Paweł Olszewski.
 • Spotkania autorskie z Mieczysławem Czajkowskim – „Legendy supraskie”.
 • Spotkania autorskie z Elżbietą Michalską.
 • Przeglądów filmów: Tadeusz Konwicki: „Dolina Issy”, Andrzej Titkow – „Przechodzień”, „Całkiem spora Apokalipsa” – spotkanie autorskie.
 • Spektakl Teatru Wierszalin – „Pchła szachrajka” .
 • Otwarte próby warsztatowe prowadzone przez Piotra Tomaszuka w oparciu o teksty powieści Tomasza Mana – „Wybraniec”.
 • Nocne Kino Przyrodnicze: „Prawa Zwierząt”, „Transport. Zmiany klimatu”, „Rolnictwo. Żywność modyfikowana genetycznie”, „Globalizacja”, „Dzika Przyroda”.
 • „Europejski Festiwal Kuchni Regionalnych” i V Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej.
 • VI Konferencja społecznych organizacji i ruchów ekologicznych obszaru Zielonych Płuc Polki.
 • Wystawa „Sosna jako symbol przyrodniczy i kulturowy”.
 • Sesja „Sosna jako symbol przyrodniczy i kulturowy” (sesja terenowa).
 • Sesja „Odnawialne Ąródła energii – biopaliwa”.