„Wykorzystanie potencjału Puszczy Knyszyńskiej w promocji działań prozdrowotnych i proekologicznych”

Stowarzyszenie Uroczysko w 2007 roku realizowało projektu pn. Wykorzystanie potencjału Puszczy Knyszyńskiej w promocji działań prozdrowotnych i proekologicznych”. Celem projektu była popularyzacja i podniesienie świadomości w zakresie wiedzy dotyczącej ochrony obszarów przyrodniczo cennych, możliwości wykorzystania potencjału istniejącego w ich otoczeniu m.in. w agroturystyce, gospodarstwach ekologicznych i lecznictwie uzdrowiskowym oraz wspieranie rozwoju tych dziedzin poprzez integrację lokalnych społeczności, organizacji i władz.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej pełnił w projekcie rolę bazy, do której odnosiły się wszystkie podejmowane działania, mające na celu popularyzację dobrych praktyk realizowanych na tym obszarze i na ich podstawie zachęcanie lokalnych społeczności w tym również najmłodszych do działań skierowanych na rzecz ochrony środowiska i zdrowia. Działania realizowane w ramach tego projektu skupiały się wokół gatunku PSZCZOŁY.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • Działanie 1: Oferta uzdrowiskowa Supraśla – opracowanie oferty uzdrowiskowej Supraśla.
  • Działanie 2: „Festiwal Na Zdrowie” – impreza, której celem była promocja różnych form życia w zgodzie z naturą oraz podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej wpływu niezanieczyszczonego środowiska na zdrowie ludzi.
  • Działanie 3: Sesja przyrodnicza „PSZCZOŁA” oraz wydawnictwo „PSZCZOŁA” – kilkugodzinna sesja przyrodnicza, której bohaterem była PSZCZOŁA gatunek łączący w sobie aspekty przyrodnicze i zdrowotne, wykorzystywany przez ludzi od tysięcy lat. Problematyka sesji dotyczyła pszczoły w aspekcie zarówno przyrodniczym, gospodarczym, zdrowotnym jak i kulturowym.
  • Działanie 4: Przegląd teatrzyków dziecięcych – uczestnikami przeglądu były dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne głównie z gmin powiatu białostockiego. Przegląd inspirowany był tematyką ekologiczną.
  • Działanie 5: Piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży – impreza masowa, której celem było pobudzenie wrażliwość i zainspirowanie do działań proekologicznych, wdrażanie ekologicznych postaw, oraz podniesienie świadomość młodego pokolenia w zakresie zdrowego trybu życia i ekologicznej żywności.