Odkrywamy Puszczę Knyszyńską, jej walory przyrodnicze i zdrowotne oraz możliwości rozwoju.

Partnerzy projektu:

 • Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach,
 • Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
 • Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” w Supraślu
 • Part Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Założenia projektu:

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań bazujących na potencjale Puszczy Knyszyńskiej promujących zdrowie, edukację ekologiczną oraz zrównoważony rozwój tego obszaru.

Działania realizowane w ramach projektu.

1. Film promocyjno-edukacyjnego dotyczącego zdrowotnych, przyrodniczych i kulturowych walorów Puszczy Knyszyńskiej Cele filmu jest ukazanie niesamowitego piękna przyrody Puszczy Knyszyńskiej, zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego oraz oryginalnych atrakcji turystycznych tego obszaru.

2. Publikacja „Apteka Ojca Gabriela” promująca zdrowotne walory ziół i runa Puszczy Knyszyńskiej. W książce zawarte zostaną m.in.:

 • zasoby przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej i jej okolic;
 • tradycje ziołolecznicze na Podlasiu;
 • rośliny lecznicze Puszczy Knyszyńskiej i ich zastosowanie w przypadku: chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorób skóry, chorób alergicznych, chorób psychicznych i stanów depresyjnych, cukrzycy, otyłości i chorób przemiany materii, innych chorób i dolegliwości;
 • sposoby i metody zbioru oraz przechowywania roślin leczniczych;
 • zasady używania i przygotowywania preparatów leczniczych;
 • przygotowanie organizmu do leczenia ziołami;

3. Stworzenie Centrum Informacji Ekologicznej i Turystycznej dla terenu Puszczy Knyszyńskiej Centrum będzie służyć informacją i materiałami z zakresu miejsc przyrodniczo cennych, inicjatyw i organizacji ekologicznych, infrastruktury turystycznej, dostępnych form wypoczynku, zwiedzania oraz usług uzdrowiskowych.Centrum czynne będzie od 1 maja do 31 września 2008r. i 2009r., 7 dni w tygodniu, w budynku Starej Poczty w Supraślu.

4. Warsztaty: „Koń w pracy” skierowane do dzieci i młodzieży prezentujące tradycyjne prace rolnicze z wykorzystaniem koni tj .orkę, sprężynowanie, bromowanie, obredlanie, kopanie, rozsiewanie nawozu, siew lub koszenie i zgrabianie, zaprzęganie do wozu i powożenie. Etapy:

 • odtworzenie lub naprawa wraz z młodzieżą z Centrum Edukacji z Supraśla tradycyjnych narzędzi do pracy z koniem
 • prezentacja prac wraz z praktyczną nauką.

5. Szkolenie „Koń w agroturystyce” Skierowane do właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Puszczy Knyszyńskiej i Litwy. Zakres szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne: Jaki koń do turystyki konnej (rasa, wiek, płeć, temperament, cena), pozaturystyczne możliwości dochodu związane z końmi, organizacja turystyki konnej – koszty i zyski, infrastruktura turystyczna najbliższej okolicy, dobrostan zwierząt, utrzymanie i pielęgnacja koni, podstawowe schorzenia i pierwsza pomoc, zasady udostępniania koni, uprawnienia osób prowadzących zajęcia, ubezpieczenie NW i OC, umowy z klientami, zasady poruszania się po terenach leśnych, publicznych i prywatnych, zasady wytyczania szlaków konnych – certyfikacje ośrodków, systemy odznak i uprawnień
 • zajęcia praktyczne: kurs nauki jazdy konnej, powożenie, nauka używania tradycyjnych sprzętów rolniczych, organizacja kuligu, wycieczki dydaktyczne do gospodarstw agroturystycznych i ośrodków jeździeckich.

6. Szkolenia „Rozpoznawanie roślin i grzybów Puszczy Knyszyńskiej” oraz nauka umiejętności szerszego spojrzenia na ekologię krajobrazów roślinnych, zbiorowisk leśnych, źródlisk itp. Program trzyczęściowy:
I – wyjazd terenowy – wiosenne przebudzenie, początek kwitnienia roślin
II – wyjazd terenowy – pełnia lata
III – grzyby w lesie – wrzesień

7. Festiwal Na Zdrowie Całodniowy festiwal promujący życie w zgodzie z naturą oraz podnoszący świadomość społeczną dotyczącą wpływu niezanieczyszczonego środowiska na zdrowie.

 • min. 15 stoisk tematycznych Polski i Litwy prezentujących różne dziedziny zdrowego stylu życia, gdzie będzie można zdobyć szczegółowe informacje o formach naturalnej profilaktyki zdrowia, spróbować oraz zakupić produkty naturalne (zielarskie, miodowe, kosmetyczne, runo leśne).
 • prezentacje zabiegów i preparatów borowinowych, m.in łaźnia borowinowa
 • prezentacja dorobku uzdrowiska Druskienniki (wykłady, prezentacje, publikacje, historia rozwoju uzdrowiska)
 • wykłady popularno-naukowe: temat edycji w 2008r: „Miodolecznictwo i ziołolecznictwo”, edycja w 2009r.: „Przyrodolecznictwo i leczenie borowinowe, kosmetyki naturalne”

Festiwal uatrakcyjnią efekty warsztatów pt. „Dźwięki Natury”, prezentujące utwory zainspirowane odgłosami przyrody w czasie 4 wyjść terenowych do wybranych miejsc Puszczy Knyszyńskiej oraz koncert zespołu Warsaw Village Band

8. Międzynarodowa konferencja przyrodniczo – naukowa „Ochrona środowiska – perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej oraz obszarów chronionych Litwy” oraz wydawnictwo konferencyjne Zakres tematyczny referatów:

 • formy ochrony przyrody na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej;
 • stan zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej oraz wybranego obszaru Litwy – zmiany na przełomie XX / XXI wieku na podstawie doświadczeń, badań naukowych, prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej: stanowisko biologów, ekonomistów, nauczycieli, historyków, archeologów, leśników, administracji lokalnej z Polski i Litwy;
 • rola człowieka w ochronie środowiska na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej, a trwały i zrównoważony rozwój – Interpretacja ekonomiczna, filozoficzna i medyczna zagadnienia;
 • formy ochrony przyrody na Litwie – historia i perspektywy;
 • wyłonienie kanonu zasad na rzecz ochrony istniejących dóbr przyrodniczych, historycznych i kulturowych;
 • wyjazd plenerowy w najbardziej uczęszczaną część Puszczy w celu praktycznej obserwacji współistnienia przyrody z infrastrukturą cywilizacyjną, analiza miejsca.