PODZIELMY SIĘ HISTORIĄ

Z NAD SUPRAŚLI I SOKOŁDY

PROJEKT I WYSTAW

„RODZINA”

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym projekcie w ramach XXV Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko” w cyklu wystaw historycznych „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy”. Tegoroczna edycja obejmie wystawę pt. „Rodzina”. Jak wskazuje tytuł, tym ra- zem chcemy z Państwa pomocą uratować pamięć historyczną o jednych z najważniejszych wydarzeń z życia przodków naszych rodzin, jakimi były imprezy rodzinne typu: chrzciny, imieniny, urodziny itp. Nasz projekt jest skierowany do mieszkańców Supraśla i otaczają- cych go wsi z naszej gminy, oraz sąsiadujących z nami Studzianek i Dąbrówek.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z jedną z niżej wymienionych osób, które są zaangażo- wane w nasz projekt. Po kontakcie telefonicznym osoby te spotkają się z Państwem w celu zeskanowania zdjęć oraz udokumentowania Państwa historii o bohaterach fotografii. To potrwa naprawdę chwilę. Mile widziane są również zdjęcia w postaci cyfrowej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Kozłowski Michał – „Stowarzyszenie Uroczysko”, tel. 507 821 458 (Supraśl i wsie puszczańskie)

Bożena Chmielewska – „Rada Seniorów”,
tel. 512 228 758 (Ogrodniczki, Karakule, Ciasne)

Mirosława Bezdziel – „Stowarzyszenie Studzianki”, tel. 604 815 621 (Studzianki)

Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach, tel. 602 476 601 (Dąbrówki)