Przyrodnicza sesja popularno naukowa o Puszczy Knyszyńskiej

„Zagrożenia i ochrona szaty roślinnej oraz dziedzictwa Puszczy Knyszyńskiej”


23.07.2021 r.
godz. 10.00
Hotel Knieja, Aleja Niepodległości 6, 16-030 SupraślPlan sesji:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Przedstawiciela Stowarzyszenia10.15-10.45 „Zagrożenia i ochrona roślin widnych borów i lasów Puszczy Knyszyńskiej” w kontekście działań w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” – Beata Matowicka.10.45-11.15 „Torfowiska i mokradła w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ich zagrożenia i znaczenie” – Włodzimierz Kwiatkowski.11.15 -11.30 Przerwa kawowa11.30-12.00 Ciało i psychika – potencjał lasów Puszczy Knyszyńskiej dla ochrony zdrowia”- Małgorzata Anna Charyton.12.00-12.30 „Dzikie rośliny w obrzędowości i tradycji zielarskiej Podlasia” – Mirosław Angielczyk.12.30-13.00 dyskusja
13.00 obiad
Więcej informacji oraz zgłoszenia pod nr tel. 85 74 33 089 oraz e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Sesja realizowana w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” 
finansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku